ระบบโอโซนสำหรับ COOLING  TOWER

ROYAL KING            R.M. PACK            พรีเมียร์แพค บจก.
Mitsubishi Electric        NEC TOKIN          NEC INFRONIA
KCE                           วัดพระธรรมกาย       THAI HONDA      
พระที่นั่งอัมพรสถาน   ตั้งเจริญน้ำแข็ง        Union Technology
ไทยเพ็ทตสาหกรรม    การบินไทย              TOYOTA    
ANCELL                    รพ.นพรัตน์               THAI KUROBO
SONY                        บจก.นวพลาสติก     โรงแรมดุสิตธานี
ห้างฯ BIG C               API YAMADA         AAPICO รพ.มหาสารคาม         BANGKOK INDUSTRIAL GAS 
กรมสรรพกร                บ. สยามร่วมมิตร     THAI HONDA
คณะทันตฯ มหิดล       TERMINAL 21        รพ.โรคทรวงอก  
องค์การส่งเสริมผลิตภัณท์โคนม            
  
  ระบบโอโซนสำหรับการควบคุมเชื้อโรคในน้ำและอากาศ
 
กรุงเทพ น้ำกลั่น                 กรุงเทพ น้ำทิพย์                          A.N.H  LABORATORY             ทอป รีช คอร์ปอเรชั่น บจก. 
โรงแรมโอลด์ภูเก็ต            เอส.เอส.พี.ลาบอราตอรี่ หจก.     ซิกนัส อินเตอร์เนชั่นแนล              บจก. แอดวานซ์ เคมิคอล
ทิพย์ท๊อป                           แอดวานซ์ เทคโนโลยี                 ไบโอแลป บจก.                            99 อาร์.โอ.เท็กซ์ท บจก.
ป่าตองรีสอร์ท โฮเต็ล        เวสโก้ ฟาร์มาซูติคอล บจก.         ไฮโดรโปรดักส์ เอ็กฯ                    เอส.บี.วอเตอร์เท็กซ์ หจก.
ต้าหมิง เอ็นเตอร์ไพรส์       SPORT CITY (ประชาชื่น)           เอส เอ โอ การเกษตร                   ตั้งเจริญน้ำแข็งหลอด บจก.
เดอะสยามออคิด บจก.      ซิโนไทยสตาร์ช บจก.                   พรีเมี่ยมฟูดส์ บจก.                       น้ำดื่ม GREEN FRESH
สวนสัตว์ดุสิต                     เกียรติฟ้าฟูดส์ บจก.                      ENAXIS CO., LTD                     โรงแรมราฟลอร่า (เขาหลัก)
ธนบุรีประกอบรถยนต์        น้ำดื่มหยดทิพย์                             โรงแรมวิรันด้า(เชียงใหม่)             โรงงาน เส้นหมี่ชอเฮง
โรงงานน้ำดื่มวัฒนา          ทรัพย์อนันต์  เยนเนอรัลฟู้ด           บริษัท ส.นภา  จำกัด                     น้ำดื่ม NANOLOGY
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว        อกริฟีด แอนด์ ไลฟ์สต๊อก             เพรซิเดนท์ อินเตอร์ฟาร์มา           โรงแรมสุโขทัย
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล 
BIG OZONE                     MEGA LIFE                                 น้ำดื่ม TPI                                    น้ำดื่ม DIAMOND
น้ำดื่ม CELO                      FC LABORATORY CO.,LTD     เพรซิเด้นท์ เบเกอรี่ จมก.             บ้านกรองน้ำ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ            เธียรสุรันต์ บมจ.                            ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จก.     ฮอลแลนด์ สตาร์ (น้ำดื่ม)

 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE