ระบบผลิตโอโซนขนาดกำลังผลิตตั้งแต่                                           100 - 1,000 กรัม/ชั่วโมง


ตู้อบโอโซน

ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด
- อบขวดน้ำดื่ม, อบฝาขวดน้ำดื่ม, ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยา และ เครื่องสำอาง.
- อบขวดยา, ตลับใส่ยา, หลอดใส่ยา
ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยาสมุนไพร
- อบสมุนไพร กำจัดเชื้อรา, แบคทีเรีย
ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแห้ง.
- อบเห็ด, กระเทียม, ปลา,ปลาหมึก
ใช้ในอุตสาหกรรมพืชการเกษตร
- อบข้าว, แป้ง, ผัก, ผลไม้ ใช้อบฆ่าเชื้อโรค และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
                        

SPECIFICATIONS (ตู้อบโอโซน)                                                    
Ozone Capacity             =  2500 mg/hr.                                                      
Power  Consumption     =  320 Watts                                         
Size (W x L x H)           =  670 x 960 x 700   mm.                      
Tank Capacity               =  400 liter                              
Case/Basket & Color    =  Plastic/Stainless Steel & Blue 

powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE