บริษัท  เทคโนกรีนเนเจอร์  จำกัด   ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม 2546 โดยกลุ่มคนซึ่งได้ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องกำเนิดโอโซนของคนไทยมายาวนาน กว่า 9 ปี และผลิตเครื่องกำเนิดโอโซนได้ตั้งแต่ขนาดเล็กที่ใช้ในบ้านเรือน   และที่อยู่อาศัย   ตลอดจนเครื่องกำเนิดโอโซนขนาดใหญ่   สำหรับใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกำลังการผลิตโอโซนได้มากถึง  1,000 กรัม /ชั่วโมง   เครื่องผลิตโอโซนของบริษัท ฯ  ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป คือ  CE  และ   EMC โดยมีการตรวจวัดปริมาณของโอโซนผลิตได้จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว) 
  
  
  
  
  
 
                                บริษัท  เทคโนกรีนเนเจอร์  จำกัด ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ทดสอบเครื่องผลิตโอโซนทุกเครื่องที่ผลิตออกจากโรงงาน อาทิเช่น

 
รูปภาพที่ 1            เครื่องวัดความเข้มข้น (Concentration) ของก๊าซโอโซนที่ผลิตได้จากเครื่องผลิตโอโซนโดยใช้เทคนิคการ
                             ดูดกลืนแสงยูวี (UV Absorption Method)

รูปภาพที่ 2           เครื่องวัดปริมาณโอโซน (Ozone Analyzer) ตกค้างในน้ำ (หน่วยวัดเป็น 0.00 ppm)
 
รูปภาพที่ 3           หัววัดปริมาณก๊าซโอโซนตกค้างในน้ำแบบออนไลน์ (Disloved Ozone Sensor) ใช้ร่วมกับ Ozone Analyzer
 
รูปภาพที่ 4           อุปกรณ์วัดปริมาณโอโซนตกค้างในน้ำ  (Disloved Ozone Test Kit) ใช้เป็นอุปกรณ์วัดภาคสนาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE