Home

บริษัท เทคโนกรีนเนเจอร์ จำกัด และ บริษัท เทคโนกรีนเนเจอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 227/108 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์  08-9479-4178 โทรสาร 02-943-6100

E-mail:thanut_ozone@hotmail.com

 

MANUFACTURE & EXPORTER

รับออกแบบและผลิตเครื่องโอโซนทุกขนาด

O.E.M. ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย

 

OZONE APPLICATION

- Cooling Tower Water Treatment

- Wastewater Treatment

- Air Pollution Control

- Food Processing

- Swimming Pool

- Drinking Water

- Aquarium

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบผลิตก๊าซโอโซน

1.  ชุดกำเนิดก๊าซโอโซน (OZONE MODEL) เป็นชนิด CORONA DISCHRRGE (ความถี่สูง แรงดันสูง) ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

1.1  วงจร (PCBD) แปลงความถี่ (FREQUENCY) จากไฟฟ้าปกติ 50 Hz ให้มากกว่า 15 KHz

1.2  หม้อแปลงแรงดันสูงทำหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าให้เพิ่มเป็น 1.5 – 6  KVA

1.3  หลอดกำเนิดก๊าซโอ โซน (OZONE CELL SET) ประกอบด้วย

1.3.1  วัสดุเสื้อใส่หลอดโอโซน (OZONE CHAMBER) ใช้วัสดุ STAINLESS STEEL 316 ในส่วนที่สัมผัสกับก๊าซ โอโซนเพื่อป้องกันการกัดกร่อน ท่อนำก๊าซโอโซนใช้วัสดุ UPVC และ TEFLON

    1.3.2  ไส้หลอดโอโซน (OZONE H.V. LAMP) ทำจากวัสดุ PYREX GLASS โดยทุกๆ หลอดมี FUSE เพื่อป้องกันการลัดวงจรเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ในแต่ละหลอด

    1.3.3  ฝาครอบด้านบนส่วนที่เชื่อมต่อหลอดโอโซนแต่ละหลอดเข้าด้วยกัน เป็นแบบ INSPECTION  GLASS สามารถมองเห็นการทำงานหรือความผิดปกติของไส้หลอดโอโซนได้โดยรอบ 360 องศา

    1.3.4  ระบบหล่อเย็นของหลอดโอโซนเป็นระบบหล่อเย็นด้วยน้ำเพื่อระบายความร้อนออกจากตัวหลอดพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน

             - ชุดกำเนิดก๊าซโอโซน (OZONE MODEL)  มีขนาดกำลังการผลิตตั้งแต่ 500 mg/hr. –  200 g/hr. โดยใออกซิเจนเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทุกชุดมีใบรับรองมาตรฐานปริมาณโอโซนที่ผลิตได้จาก  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว.ว.)

            - การออกแบบเครื่องผลิตโอโซนที่มีกำลังการผลิตมากกว่า  200 g/hr. ใช้ชุดกำเนิดก๊าซโอโซน (OZONE MODEL) ต่อกันแบบขนาน  หากมีชุดกำเนิดโอโซนชุดใดชุดหนึ่งมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ชุดที่เหลืออยู่ยังคงใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งสะดวกต่อการบำรุงรักษาและ รวดเร็ว ในการซ่อมแซม


2.  ชุดเตรียมอากาศแห้ง (AIR PREPARATION) มีแบบให้เลือกดังนี้

     2.1 REFRIGERATION AIR DRYER                                   

     2.2 DESICCANT AIR DRYER   

     2.3 REFRIGERATION AIR DRYER & DESICCANT AIR DRYER

     2.4 OXYGEN CONCENTRATOR (สามารถผลิตก๊าซอ๊อกซิเจนได้มากกว่า 80%)


3.  ระบบควบคุมการทำงาน

- ระบบโอโซนมีการควบคุมการทำงาน เปิด-ปิด เครื่องแบบอัตโนมัติโดยใช้ TIMER 24 hr. หรือ PLC ทั้งนี้       การตั้งช่วงเวลาการทำงานเป็นไปตามลักษณะของงาน พร้อม Warning Alarm หรือเพิ่มระบบ GPRS


4.  อุปกรณ์และระบบป้องกันความเสียหาย

-  Phase Lose Protection               

     - Over Current Protection    

-  Board Fault Detector  

-  Electrode Fault Detector           

-  Ozone Gas Leakage Cut-Off        

-  Door Locked Protection

-  Water Flow Detector                

-  Air Flow Detector

-  Manual Emergency Stop

   

อุปกรณ์ผสมก๊าซโอโซนมีให้เลือกใช้ดังต่อไปนี้

1. ระบบผสมแบบ  VENTURY INJECTOR / STATIC MIXER  / MIXING TANK

2. ระบบผสมแบบ   DYNAMIC MIXING หรือ  MIXING PUMP

-  ระบบผสมโอโซนมีอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมปริมาณโอโซนตกค้างในน้ำประกอบด้วย OZONE

   MONITOR และ OZONE SENSOR หรือใช้ ORP (เป็นอุปกรณ์ทางเลือก)

MATERIALS RESISTANT TO CORROSION

(ชนิดของวัสดุที่ทนการกันกร่อนของก๊าซโอโซน)

                                                                                   Ozonation

                                                                          Type of exposure

                                                                     ----------------------------

                                                                              Dry Moist  

                         Materials                                air air   Water                   Comments  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Metals  

          Chromium-nickel-silveb                         b b b                   

          Brass                                                     b b b

          Aluminum                                              a d d

          Aluminum alloys                                    a d d

          Pig iron                                                  a a a Slow corrosion

          Galvanized steel                                    a a a Without chlorine present

          Sintered stainless steel                         d d d

Plastics

          PVC* supple                                         b b b

          PVC rigid                                              a a a Without pressure

          Vinyl ester resin                                    a a a

             Polytetrafluoroethylene                           a a a

                  (TeflonTM)

          Polyamide (nylon-risen)                        -- -- a

          Epoxide (AralditeTM)                            -- d d

Synthetic rubbers

         Chlorosulfonated                                  a a a With appropriate charge      

               polyethylene

               (HypalonTM)

             FPM (viton)                                         b c c                  With appropriate charge

         Silicone                                                 d c c                With appropriate charge

         Ethylene propylene                               a a a With appropriate charge

         Polychloroprene (neoprene)                 b c c With appropriate charge

         Concrete                                               a a a

         Glass and ceramics                              a a a

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Note   : a  = long lasting ;   b  = usable ;  c  = for low ozone concentration ;  and  d = quickly degraded.

             *PVC supple  = polyvinyl chloride.

 

( Reference)

From Damez , F. Materials Resistant  to Corrosion and Degradation in Contact  with Ozone. In Ozonation Manual for Water and Wastewater Treatment.  W.J. Masachelein (Ed.) ; Copyright @ 1982 ; reprinted by permission  of John Wiley & Sons , Ltd., New York, N.Y.)